Mitsui & Co. става акционер на Белхим

Защита на културите Belchim N.V./S.A. (BCP) обявява, че Mitsui & Co. Ltd. (Mitsui) е постигнало споразумение за придобиване на контролен дял в BCP чрез дъщерното си дружество Mitsui AgriScience International S.A./N.V. (Masi).

Споразумението, подписано миналия 6 декември, предвижда MASI да стане акционер на BCP чрез придобиване на акциите, притежавани от Belchim Management N.V./S.A. и нейният филиал.

Съгласно одобрението на Европейската комисия, придобиването ще бъде извършено в два различни часа; през първата фаза, 30% от акциите на БКП ще бъдат придобити заедно с контрола на бизнеса. Останалите 32% от акциите ще бъдат придобити през февруари 2021 година.
Подкрепа за тази операция получиха и двамата други акционери на BCP, ISK Biosciences Europe N.V./S.A. (IBE) и Mitsui Chemicals Agro Inc. (MCAG).

С този нов партньор Белхим ще засили мисията си: да бъде най-добрият достъп до агрофармацевтичния пазар в Европа и Северна Америка. Това ще стане чрез предлагане на иновативни решения, произтичащи от изследванията на нейните японски партньори и портфолиото от молекули, които притежава, както и продукти, получени от партньорства с други компании като Globachem.

Белхим ще продължи да действа като независима компания и със сътрудничеството на новия акционер Мицуи ще има възможност да подобри възможностите, услугите и предлагането на своите клиенти.

Johan De Saegher
Главен изпълнителен директор – Belchim Crop Protection

Share this post