Новини

Новини2020-07-31T14:05:50+02:00

Новини

Mitsui & Co., Ltd. обявява създаването на нова компания Certis Belchim B.V.

Mitsui and Co., Ltd. обяви приключването на окончателно споразумение, по силата на което е създадена нова компания от сливането на европейското дъщерно дружество Certis Europe с неотдавнашно придобитата Belchim Crop Protection. Новата компания ще [...]

ЖИВОТ СЛЕД ЛИНУРОН

ЖИВОТ СЛЕД ЛИНУРОН „Няма универсална  хербицидна  стратегия” Съдбата на линуронa беше ясна от известно време, но за много производители неговото оттегляне означава стъпка в неизвестното. През последните 25 години Линурона е [...]

Здрава и обилна реколта при овощни насаждения

Здрава и обилна реколта при овощни насаждения Опитните фермери знаят, че здравата реколта се постига с опазване на овошките още през зимният сезон. През последните години благодарение на допълнителното подпомагане от [...]

Mitsui & Co., Ltd. обявява създаването на нова компания Certis Belchim B.V.

Mitsui and Co., Ltd. обяви приключването на окончателно споразумение, по силата на което е създадена нова компания от сливането на европейското дъщерно дружество Certis Europe с неотдавнашно придобитата Belchim Crop Protection. Новата компания ще носи името Certis Belchim B.V. Всички акционери на двете компании ще продължат да участват като акционери в Certis [...]

ЖИВОТ СЛЕД ЛИНУРОН

ЖИВОТ СЛЕД ЛИНУРОН „Няма универсална  хербицидна  стратегия” Съдбата на линуронa беше ясна от известно време, но за много производители неговото оттегляне означава стъпка в неизвестното. През последните 25 години Линурона е в основата на производството при слънчоглед, картофи и бобови култури. Приблизително 65% от площите с картофи са [...]

Здрава и обилна реколта при овощни насаждения

Здрава и обилна реколта при овощни насаждения Опитните фермери знаят, че здравата реколта се постига с опазване на овошките още през зимният сезон. През последните години благодарение на допълнителното подпомагане от ДФ „Земеделие“ по схемата „Помощ за компенсиране разходите, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за [...]

Mitsui & Co. става акционер на Белхим

Mitsui & Co. става акционер на Белхим Защита на културите Belchim N.V./S.A. (BCP) обявява, че Mitsui & Co. Ltd. (Mitsui) е постигнало споразумение за придобиване на контролен дял в BCP чрез дъщерното си дружество Mitsui AgriScience International S.A./N.V. (Masi). Споразумението, подписано миналия 6 декември, предвижда MASI да стане [...]

Go to Top