Развитието на Белхим

Belchim Crop Protection

„Белхим Кроп Протекшън“ е белгийска компания производител и търговец на препарати за растителна защита. Като компания и доставчик на новаторски продукти, „Белхим“ се адаптира бързо към промените в производството и новите регулации. През 1987 г. Дирк Пютеман основава собствена компания за търговия с препарати за растителна защита – „Белхим Кроп Протекшън“. В края на 90-те създава стратегическо партньорство с ISK Biosciences – Япония и основава международна компания за научноизследователска и развойна дейност. Това партньорство позволи не само по-специализирано продуктово портфолио, но и по-нататъшно разрастване в Европа. Наред с иновативните продукти, надеждността и репутацията са силни предимства на „Белхим“.

Нашето развитие, вашето израстване

  • Новости и алтернативни решения
  • Специфика на управление
  • Ценна и достоверна информация
  • Специалисти на високо ниво
  • Активни и отзивчиви към клиентите
  • Близо до фермери, консултанти и търговци на дребно

Белхим Кроп Протекшън, управлявана от новия си изпълнителен директор Марк Уолтъм, има широка гама от най-съвременни продукти за защита на културите, но също и продукти за употреба в дома, градината и благоустройството. Неотдавнашното придобиване на биологичния хербицид „Katoun Gold“ е добър пример за устойчиво използване в концепцията за кръгова икономика. Продуктът се получава от отглеждането на Кардонов бодил (расте там, където не е възможно други култури да растат) и използването му като екологично решение за борба с плевели в обществени пространства.

Ориентирани към решения

Нашата компания предлага цялостни решения:

Белхим предлага цялостни решения както за полски култури, трайни насаждения и зеленчуци, така и за по-специфични култури

В тясно сътрудничество сме с японски компании доставчици предлагащи съвременни решения

Програми за растителна защита с комбиниране на няколко продукта, които повишават икономическата ефективност на производствто

Новости

Нашите продукти са съвременни:

5 собствени молекули

Продукти с изключителни профили (по отношение на ефективност и безопасност за околната среда)

Готовност за сегашни и бъдещи регулаторни изисквания в световен мащаб

Ноу-хау

Екипът ни притежава ноу-хау:

Винаги присъства на полето

Има високо ниво на техническа поддръжка

Съсредоточени върху развитието и регистрацията на продукти в съответствие с нуждите на пазара

„Ние обслужваме селскостопанския свят с новаторски и висококачествени продукти и най-добрите съвети за тяхното използване”

Нашата визия

„ Да бъдем с най-добрият достъп до пазара на продукти за растителна защита в Европа и Северна Америка, създавайки оптимална стойност”

Нашата мисия

Нашите партньори

Свържете се с нас

С подход ориентиран към растенията, Белхим е много близо до производителите и разработва РЕШЕНИЯ, отговарящи на нуждите на пазара

Контакти