Здрава и обилна реколта при овощни насаждения

2022-02-14T13:25:19+01:00February 14th, 2022|

Здрава и обилна реколта при овощни насаждения Опитните фермери знаят, че здравата реколта се постига с опазване на овошките още през зимният сезон. През последните години благодарение на допълнителното подпомагане от ДФ „Земеделие“ по схемата „Помощ за компенсиране разходите, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите [...]