Mitsui & Co., Ltd. обявява създаването на нова компания Certis Belchim B.V.

2022-03-25T15:00:10+01:00March 25th, 2022|

Mitsui and Co., Ltd. обяви приключването на окончателно споразумение, по силата на което е създадена нова компания от сливането на европейското дъщерно дружество Certis Europe с неотдавнашно придобитата Belchim Crop Protection. Новата компания ще носи името Certis Belchim B.V. Всички акционери на двете компании ще продължат да участват като акционери в Certis Belchim. Подробностите за [...]

ЖИВОТ СЛЕД ЛИНУРОН

2022-03-11T09:52:37+01:00March 11th, 2022|

ЖИВОТ СЛЕД ЛИНУРОН „Няма универсална  хербицидна  стратегия” Съдбата на линуронa беше ясна от известно време, но за много производители неговото оттегляне означава стъпка в неизвестното. През последните 25 години Линурона е в основата на производството при слънчоглед, картофи и бобови култури. Приблизително 65% от площите с картофи са третирани с пестицида [...]

Здрава и обилна реколта при овощни насаждения

2022-02-14T13:25:19+01:00February 14th, 2022|

Здрава и обилна реколта при овощни насаждения Опитните фермери знаят, че здравата реколта се постига с опазване на овошките още през зимният сезон. През последните години благодарение на допълнителното подпомагане от ДФ „Земеделие“ по схемата „Помощ за компенсиране разходите, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите [...]

Mitsui & Co. става акционер на Белхим

2022-03-25T14:57:47+01:00July 16th, 2020|

Mitsui & Co. става акционер на Белхим Защита на културите Belchim N.V./S.A. (BCP) обявява, че Mitsui & Co. Ltd. (Mitsui) е постигнало споразумение за придобиване на контролен дял в BCP чрез дъщерното си дружество Mitsui AgriScience International S.A./N.V. (Masi). Споразумението, подписано миналия 6 декември, предвижда MASI да стане акционер на BCP [...]

Go to Top