ТЕМЗА СК

2022-01-21T11:30:37+01:00July 8th, 2019|

ТЕМЗА СК Активно в-во : 100 г/л мезотрион Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : 75-150 мл/дка при царевица срещу широколистни и някои житни, прилага във фаза 2-9 лист на културата Опаковка : 5 л Темза СК притежава вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение), като [...]

САМСОН ЕКСТРА 6 ОД

2024-02-13T08:30:09+01:00July 5th, 2019|

САМСОН ЕКСТРА 6 ОД Активно в-во : 60 г/л никосулфурон Формулация : маслена дисперсия - ОД Регистрация : при царевица – 50÷75 мл/дка Опаковка : 1 л/ 5 л Самсон Екстра 6 ОД е вегетационен хербицид за борба с житни и някои широколистни плевели в царевица. Благодарение на уникалната си ОД формулация работния разтвор [...]

Go to Top