Праксим

2020-03-31T10:34:59+02:00February 13th, 2020|

Праксим Активно в-во : 500 г/л метобромурон Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : 200÷300 мл при слънчоглед и соя Карантинен срок : - Опаковка : 5 л / 15 л Праксим е почвен, селективен хербицид за контрол на широколистни и някои житни плевели при слънчоглед и соя - съдържащ ново активно вещество [...]