Праксим

2022-01-21T11:29:39+01:00February 13th, 2020|

Праксим Активно в-во : 500 г/л метобромурон Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : 200÷300 мл при слънчоглед и соя Карантинен срок : - Опаковка : 5 л / 15 л Праксим е почвен, селективен хербицид за контрол на широколистни и някои житни плевели при слънчоглед и соя - съдържащ ново активно вещество [...]

БЕЛУКА

2022-01-21T11:30:17+01:00July 8th, 2019|

БЕЛУКА Активно в-во : 680 г/л пеларгонова киселина Формулация : емулсионен концентрат – ЕК Регистрация : 0,9-1,6 л/дка при лозя за контрол на плевели и издънки, 1,2-1,6 л/дка при картофи – като десикант Опаковка : 5 л Белука е първият тотален контактен хербицид от растителен произход. Активното вещество пеларгонова киселина се извлича от рапично масло само чрез физични [...]

ТЕМЗА СК

2022-01-21T11:30:37+01:00July 8th, 2019|

ТЕМЗА СК Активно в-во : 100 г/л мезотрион Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : 75-150 мл/дка при царевица срещу широколистни и някои житни, прилага във фаза 2-9 лист на културата Опаковка : 5 л Темза СК притежава вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение), като [...]

ПРОМАН

2022-01-21T11:31:07+01:00July 8th, 2019|

ПРОМАН Активно в-во : 500 г/л метобромурон Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : картофи – 400 мл/дка Карантинен срок :  - Опаковка : 5 л Проман е селективен, почвен, противошироколистен хербицид. Активното вещество метобромурон е от групата на уреите/ от същата група е и акт. в-во линурон/, като основно се поема от корените, придвижва се до [...]

ЛЕНТАГРАН ВП

2022-01-21T11:36:35+01:00July 5th, 2019|

ЛЕНТАГРАН ВП Активно в-во : 450 гр/кг пиридат Формулация : намокрим прах - ВП Регистрация : 200 гр/дка -Зеленчуци от род Brassica, вид Brassica oleraceae (главесто зеле (бяло, червено,савойско), къдраво зеле, брюкселско зеле карфиол, броколи) – прилага се еднократно през пролетта, 2-4 седмици след засаждане (4-6-ти лист на културата); -праз лук-прилага се еднократно презпролетта, след засаждане, когато [...]

САМСОН ЕКСТРА 6 ОД

2024-02-13T08:30:09+01:00July 5th, 2019|

САМСОН ЕКСТРА 6 ОД Активно в-во : 60 г/л никосулфурон Формулация : маслена дисперсия - ОД Регистрация : при царевица – 50÷75 мл/дка Опаковка : 1 л/ 5 л Самсон Екстра 6 ОД е вегетационен хербицид за борба с житни и някои широколистни плевели в царевица. Благодарение на уникалната си ОД формулация работния разтвор [...]

Go to Top