Туинго

2022-01-21T12:10:02+01:00January 21st, 2022|

Туинго Активно в-во : симоксанил 40 г/кг + фолпет 334 г/кг Формулация : водоразтворими гранули – ВГ Регистрация : 300 г/дка при лозя срещу мана /винени и десертни сортове/ Карантинен срок : лозя /винени/ – 28 дни, лозя /десертни/ – 70 дни Опаковка : 10 кг Туинго е фунгицид, който съчетава силно превантивното действие [...]

СИМБАЛ ФЛОУ

2022-01-21T11:35:19+01:00September 26th, 2019|

СИМБАЛ ФЛОУ Активно в-во : 225 г/л симоксанил Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : 50 мл/дка – картофи, домати, лозя Карантинен срок : домати – 3 дни; картофи – 7 дни; лозя – 14 дни/, за да се удължи защитата на растенията. Категория на употреба : втора професионална Опаковка : 1 л/ [...]

СИМБАЛ 45 ВГ

2022-01-21T11:31:23+01:00July 6th, 2019|

Симбал 45 ВГ Активно в-во : 450 г/кг симоксанил Формулация : вододиспергируеми гранули - ВГ Регистрация : 25 гр/дка – мана по картофи Карантинен срок : 1 ден Опаковка : 1 кг Симбал 45 ВГ е системен фунгицид, характеризиращ се с бързо проникване в листата и лечебен ефект – блокира покълването на спорите, образуването [...]

Go to Top