МИЛБЕКНОК

2022-01-21T11:30:32+01:00July 8th, 2019|

МИЛБЕКНОК Активно в-во : 9,3 г/л милбемектин Формулация : емулсионен концентрат - ЕК Регистрация : Ябълки – 80-200 мл/дка срещу червен овощен акар, Ягоди – 100-150 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар и чевен овощен акар, Портокали и мандарини – 300 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар, Декоративни видове – 25-35 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар [...]