Праксим

2022-01-21T11:29:39+01:00February 13th, 2020|

Праксим Активно в-во : 500 г/л метобромурон Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : 200÷300 мл при слънчоглед и соя Карантинен срок : - Опаковка : 5 л / 15 л Праксим е почвен, селективен хербицид за контрол на широколистни и някои житни плевели при слънчоглед и соя - съдържащ ново активно вещество [...]

ПРОМАН

2022-01-21T11:31:07+01:00July 8th, 2019|

ПРОМАН Активно в-во : 500 г/л метобромурон Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : картофи – 400 мл/дка Карантинен срок :  - Опаковка : 5 л Проман е селективен, почвен, противошироколистен хербицид. Активното вещество метобромурон е от групата на уреите/ от същата група е и акт. в-во линурон/, като основно се поема от корените, придвижва се до [...]

Go to Top