ТЕМЗА СК

2022-01-21T11:30:37+01:00July 8th, 2019|

ТЕМЗА СК Активно в-во : 100 г/л мезотрион Формулация : суспензионен концентрат - СК Регистрация : 75-150 мл/дка при царевица срещу широколистни и някои житни, прилага във фаза 2-9 лист на културата Опаковка : 5 л Темза СК притежава вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение), като [...]