Туинго

Активно в-во : симоксанил 40 г/кг + фолпет 334 г/кг
Формулация : водоразтворими гранули – ВГ
Регистрация : 300 г/дка при лозя срещу мана /винени и десертни сортове/
Карантинен срок : лозя /винени/ – 28 дни, лозя /десертни/ – 70 дни
Опаковка : 10 кг

Туинго е фунгицид, който съчетава силно превантивното действие на фолпета с лечебното действие на симоксанил срещу маната по лозята. Съчетанието на контактно и системно активно вещество предотвратява развитието на резистентност. Туинго стопира развитието на мана до два дни след заразяване. Не влияе на ферментацията и няма нежелани ефекти върху биохимичните характеристики на виното