ТЕМЗА СК

Активно в-во : 100 г/л мезотрион
Формулация : суспензионен концентрат – СК
Регистрация : 75-150 мл/дка при царевица срещу широколистни и някои житни, прилага във фаза 2-9 лист на културата
Опаковка : 5 л

Темза СК притежава вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение), като остатъчното почвено действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели – бяла куча лобода, обикновен щир, черно куче грозде. Системното действие на Темза СК гарантира висока ефективност срещу проблемни широколистни плевели, същевременно е изцяло селективен и толерантен към културата. Идеален партньор е за други хербициди (Самсон Екстра 6 ОД), като се разширява кръга от контролирани плевели. Широките граници на регистрираната доза дават възможност за адаптиране на дозата към плевелния спектър.