Симбал 45 ВГ

Активно в-во : 450 г/кг симоксанил
Формулация : вододиспергируеми гранули – ВГ
Регистрация : 25 гр/дка – мана по картофи
Карантинен срок : 1 ден
Опаковка : 1 кг

Симбал 45 ВГ е системен фунгицид, характеризиращ се с бързо проникване в листата и лечебен ефект – блокира покълването на спорите, образуването на хаустории и растежа на патогенния мицел до два дни след заразяване. При тежки метеорологични условия е препоръчително комбинирането на Симбал 45 ВГ с контактен фунгицид /напр. Ранман Топ/, за да се удължи защитата на растенията.