САМСОН ЕКСТРА 6 ОД

Активно в-во : 60 г/л никосулфурон
Формулация : маслена дисперсия – ОД
Регистрация : при царевица – 50÷75 мл/дка
Опаковка : 1 л/ 5 л

Самсон Екстра 6 ОД е вегетационен хербицид за борба с житни и някои широколистни плевели в царевица. Благодарение на уникалната си ОД формулация работния разтвор се абсорбира много бързо от плевелите и дъжд паднал два часа след пръскане не намалява хербицидния ефект. Изключителната селективност на Самсон Екстра 6 ОД е доказана при над 300 хибрида царевица и третиране във фаза 1-8 лист на културата.

При очаквано вторично заплевеляване дозата може да се раздели – при първо пръскане –с доза 50 мл/дка,а след 10-14 дни второ пръскане /до 8-ми лист на царевицата/ – в доза 25 мл/дка. Добавянето на противошироколистния хербицид е спрямо поникналите плевели.