Праксим

Активно в-во : 500 г/л метобромурон
Формулация : суспензионен концентрат – СК
Регистрация : 200÷300 мл при слънчоглед и соя
Карантинен срок :
Опаковка : 5 л / 15 л

Праксим е почвен, селективен хербицид за контрол на широколистни и някои житни плевели при слънчоглед и соя – съдържащ ново активно вещество – метобромурон. Метобромурон принадлежи към химичния клас Урея (в същата
група е и линурон), като инхибира фотосинтетичния електронен трансфер на фотосистема две (PS II).
Праксим се абсорбира (главно) от корените и се пренася по стъблото на растението след абсорбиране. Хербицидът се прилага след сеитба, преди поникване на културата. Проман може да се прилага при всички хибриди слънчоглед.

ПРЕПОРЪКИ
Праксим се препоръчва за употреба при всички видове почви. Оптимална ефикасност се постига, когато се прилага на влажна почва. Ефикасността на Праксим може да се намали, когато се прилага върху почви с високо съдържание
на органични вещества, поради това се препоръчва да се прилага по-високата доза.
За разширяване на плевелния спектър препоръчваме Праксим да се прилага в доза 200÷250 мл/дка в резервоарна смес с противожитни хербициди.

  • гъвкав – възможността за прилагане при всички климатични условия
  • ефективен при широк спектър от плевели
  • подходящ за комбиниране с други хербициди
  • по-слабо чувствителен към почвената влага