МИЛДИКЪТ

Активно в-во : 25 г/л циазофамид
Формулация : суспензионен концентрат – СК
Регистрация : 350÷450 мл/дка – мана по лоза
Карантинен срок : 28 дни
Опаковка : 1 л / 5 л / 10 л

Милдикът е контактно-системен фунгицид от последно поколение за борба с маната по лозята. Активната съставка циазофамид има контактно и силно спороцидно действие, която след изсъхване на работния разтвор върху листата е изключително устойчива на отмиване. Циазофамид инхибира метаболитната активност на гъбните клетки и стимулира естествените механизми  за защита в растителните тъкани.

Динатриевия фосфонат е в една химична група с познатото активно вещество – алуминиев фозетил, и е с пълно системно действие.  Навлиза много по-бързо в растението в сравнение с алуминиевия фозетил, движейки се акропетално и базипетално защитавайки новия прираст. Динатриевия фосфонат въздейства от една страна върху гъбата като фунгицид, а от друга, като стимулатор на естествено придобита устойчивост на лозата към патогена.

Двете активни съставки са ефикасни срещу гъбите от клас Оомицетес/Фитофтора, Плазмопара, Пероноспора, Псевдопероноспора/, причиняващи болести по зеленчукови, технически и декоративни култури.

Най-подходящ момент за приложение на Милдикът е преди, по време и след цъфтеж, когато има най-голям риск от развитие на патогена в растенията. Интервал между третиранията – 12-14 дни.