МИЛБЕКНОК

Активно в-во : 9,3 г/л милбемектин
Формулация : емулсионен концентрат – ЕК
Регистрация : Ябълки – 80-200 мл/дка срещу червен овощен акар, Ягоди – 100-150 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар и чевен овощен акар, Портокали и мандарини – 300 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар, Декоративни видове – 25-35 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар
Карантинен срок : Ябълки – 14 дни, Ягоди – 7-8 дни, Портокали и мандарини – 14 дни
Опаковка : 1 л

Милбекнок е с ново активно вещество за контрол на акарите в селскостопанските култури и има отлично действие срещу всички етапи на развитие на акарите : яйца, ларви, нимфи и възрастни . Продуктът се абсорбира лесно от младите листа, като остава активен в продължение на седмици. След третиране акарите спират да се хранят и остават парализирани до загиването им. По-ниски от леталните дози на Милбекнок имат инхибиращ ефект върху възпроизвеждането, така че продуктът продължава да осигурява контрол върху популацията на акарите в продължение на много седмици след третиране.
За повишаване на ефекта от Милбекнок препоръчваме използването на прилепител на Белхим.