КУСАБИ 300 СК

Активно в-во : 300 г/л пириофенон
Формулация : суспензионен концентрат – СК
Регистрация : 30 мл/дка – брашнеста  мана по лоза
Карантинен срок : 28 дни
Опаковка : 1 л

Кусаби е фунгицид за борба с брашнеста мана при лозя. Пириофенон е високоефективен фунгицид от най-ново поколение активно вещество – арил фенил кетони, като има и силно изразено действие чрез газова фаза. Има превантивно действие като предотвратява образуването на апресории и прорастването на гъбните хифи в растителните клетки. Притежава също и лечебно действие, като спира образуването на хифи, мицел и спори.

Комбинираният ефект от превантивното и лечебното действие на активното вещество осигурява дълготрайна защита на третираните култури. Кусаби има силна газова фаза, която поддържа оптимално покритие в лозовото растение и предпазва и грозда от нападение.