КЕНЖА

Активно в-во : 400 г/л изофетамид
Формулация : суспензионен концентрат – СК
Регистрация : 150 мл/дка при лозя за контрол на сиво гниене, 80 мл/дка при кайсии, череши за контрол на ранно и късно кафяво гниене, 120 мл/дка при ягоди за контрол на сиво гниене, 80 мл/дка при лен, мак, синап, камелина за контрол на склеротиния
Карантинен срок : лозя – 21 дни, кайсии, череши – 21 дни, ягоди – 1 ден
Опаковка : 1,0 л и 5 л

Кенжа е най-новият фунгицид за борба със сивото гниене по лозя и кафявото гниене по овощни. Активното вещество – изофетамид е от групата на SDHI, като действа на всички стадии от развитието на болестите. Има дифузионно (придвижва се по повърхността на листа), трансламинарно и системно действие, което осигурява пълна и дълготрайна защита.

  • ново активно вещество: изофетамид
  • действа на всички етапи от развитието на сивото гниене
  • ефикасно предпазно и лекуващо действие
  • гъвкав момент на приложение