КЕДУ

Активно в-во : 287,5 г/л етофенпрокс
Формулация : емулсионен концентрат – ЕК
Регистрация :30÷40 мл/дка при лозя срещу молци и цикади, 20 мл/дка при рапица и синап срещу рапичен цветояд, 20 мл/дка при култури за семена : зеленчуци, лечебни и ароматни растения срещу хоботници, бълхи, цветояди, щитовки
Карантинен срок : лозя – 14 дни, останали култури – не се изисква
Опаковка : 1 л / 5 л

КЕДУ е инсектицид, който значително се различава от широко разпространените продукти от тази група. Продуктът действа контактно и стомашно, има бърз нокдаун ефект, бързо убиващо и репелентно действие срещу широк спектър гризещи и смучещи неприятели – Lepidoptera, Hemiptera, Coleoptera, Diptera, Thysanoptera, Hymenoptera and Orthoptera.
КЕДУ е високо ефективен срещу неприятели устойчиви на органофосфорните и карбаматните инсектициди

  • широк спектър на контролирани неприятели
  • бърз нокдаун ефект
  • бързо начално убиващо и репелентно действие
  • дълго последействие
  • ефикасен и при по-ниски температури
  • висока ефективност при високи температури и слънчева светлина в сравнение с други инсектициди
  • дълготраен репелентен ефект върху вредните насекоми
  • ефикасен и срещу неприятели с изградена резистентност към масово използваните пиретроиди, органофосфорни и карбаматни инсектициди
  • ниска токсичност
  • одобрен като част от интегрираното управление на вредителите (IPM)