Еъруан СК

Активно в-во : мед 272 г/л (под формата на меден хидроксид – 237.3 г/л и меден оксихлорид -238,6 г/л)
Формулация : суспензионен концентрат – СК
Регистрация : 200÷250 мл/дка при лозя срещу мана и черно гниене, 300÷400 мл/дка при семкови и костилкови овощни срещу струпясване и бактериални болести, 250 мл/дка при домати срещу мана и бактериални болести и др.
*- за точните дози и моменти на приложение, моля да се свържете с представител на „Белхим България“
Карантинен срок : лозя – 21 дни, овощни – няма, домати – 7 дни
Опаковка : 5 л

Еъруан СК е течна формулация на добре познатия и широко използван като контактен фунгицид елемент Мед (Cu). Комбинацията на двете форми на медта – оксихлорид и хидроокис, гарантира бърз ефект и дълго последействие. Благодарение на съвременната си формулация Еъруан СК покрива много по-добре листната повърхност спрямо прахообразните и гранулирани продукти, а оптималния размер на частиците има най-високата ефективност спрямо гъбните и бактериалните болести.
Препоръки при употреба:
Да не се смесва с растителнозащитни масла, продукти с алкална реакция на разтвора или съдържащи тирам.

Еъруан СК е включен в програмата за подпомагане
на зимните пръскания и е одобрен за биологично производство.

  • течна формулация
  • ниска доза на Cu / ха при по-висока ефективност
  • лесно дозиране
  • без риск от фитотоксичност
  • устойчив на отмиване