Валис Ф

Активно в-во : валифенелат 60 г/кг + фолпет 480 г/кг
Формулация : водоразтворими гранули – ВГ
Регистрация : 200 г/дка при лозя (винени сортове) срещу мана, 200 г/дка при лозя (десертни сортове) срещу мана
Карантинен срок : лозя (винени сортове) – 28 дни, лозя (десертни сортове) – не се изисква (да не се третира след фаза цъфтеж ВВСН 69)
Опаковка : 5 кг

Валис Ф е системен фунгицид с превантивен, лечебен и изкореняващ ефект, съдържащ две активни съставки. Валифенелат е най-новото активно вещество и има ясно изразено акропетално-системно и анти-спорулантно действие. Попаднал върху листа валифенелат бързо се преразпределя по цялата повърхност (дифузионно действие) и формира „депа“ във восъчния налеп на кутикулата , от които по-късно постепенно навлиза във растението. Фолпет е контактен фунгицид с предпазно действие срещу обикновена мана, екскориоза и сиво гниене при лозя. Активното вещество фолпет атакува патогените по няколко различни начина, инхибира покълването на спорите и спира развитието на мицела.