БУЗ УЛТРА

Активно в-во : 750 г/кг тебуконазол
Формулация : водоразтворими гранули – ВГ
Регистрация : 33 гр/дка при пшеница, тритикале, спелта срещу ран листен пригор /септория/, брашнеста мана, кафява и жълта ръжда, 13 гр/дка при лозя срещу брашнеста мана
Карантинен срок : пшеница тритикале, спелта – 28 дни, лозя – 14 дни
Опаковка : 0,5 кг и 1,0 кг

Активното вещество тебуконазол е от групата на DMI фунгицидите – инхибитори на егростеролния биосинтез, който е необходим за изграждането и функционирането на клетъчната мембрана на гъбата. Това води до нарушаване и спиране на процеса на нарастване на мицела и загиване на гъбата.

БУЗ УЛТРА ДФ прониква в листата и се пренася акропетално (възходящо) в растенията, като по този начин защитава и новоформираните листа.

За постигане на оптимален ефект препоръчваме да се прилага предпазно или веднага след началото на гъбната инфекция. За предотвратяване развитие на резистентност от страна на патогените е препоръчително смесването на БУЗ УЛТРА ДФ с друго активно вещество с различен механизъм на действие.

  • широкоспектърен, системен триазолен фунгицид
  • предпазно и лечебно действие
  • отличен партньор на фунгицидите от групата на стробилурините
  • частици с размер 2-4 μm, които осигуряват пълно покритие на листната маса и висока ефективност на продукта