БЕЛУКА

Активно в-во : 680 г/л пеларгонова киселина
Формулация : емулсионен концентрат – ЕК
Регистрация : 0,9-1,6 л/дка при лозя за контрол на плевели и издънки, 1,2-1,6 л/дка при картофи – като десикант
Опаковка : 5 л

Белука е първият тотален контактен хербицид от растителен произход. Активното вещество пеларгонова киселина се извлича от рапично масло само чрез физични методи (температура, налягане). Поради своя уникален механизъм на действие, плевелите третирани с Белука загиват за няколко часа (при спазване на препоръките за употреба). Белука е безвреден за околната среда, попаднал в почвата се разгражда до СО2 и Н2О.