ЧИКАРА ДУО

Активно в-во : 6,7 г/кг флазасулфурон + 288 г/кг глифозат
Формулация : вододиспергируеми гранули – ВГ
Регистрация : при винени и десертни лозя, маслини, цитрусови – 300 г/дка плътна площ
Опаковка : 1 кг/3 кг

Дълготрайният ефект на Флазасулфурон 
допълва тоталния ефект на Глифозат

Чикара Дуо® е селективен системен почвен хербицид с допълнително листно действие за борба с житни и широколистни плевели в лозя и трайни насаждения.

Активното вещество Флазасулфурон е  сулфонилурея хербицид. Инхибитор на ензимите участващи в ацетолактазния синтез заемащи основна роля във формирането на аминокиселините. Абсорбира през листата и корените.  След третиране, флазасулфурон се разпределя в повърхностния слой почва – 5-8 см. Флазасулфурон не оказва влияние върху покълването на плевелите. След покълнване на семената корените и стъблата абсорбират флазасулфурон от повърхностния слой почва и растежа се стопира. Плевелите се развиват нормално до 2-3 листа. Пожълтяване или зачервяване на най-младите листа се появява преди появата на некроза и пълното загиване на плевела. Някои плевелни семена не покълнват. До един час след приложение растенията спират да нарастват. Видимият ефект е от една до четири седмици. Чувствителните плевели губят енергийна сила, растежа се блокира и изсъхват. Плевелите като цяло са по-малко чувствителни към флазасулфурон когато се прилага след поникване. Ето защо флазасулфурон е допълнен с листен продукт като глифозат. Препоръчителна норма вода  – 60-90 л/дка площ.

Чикара Дуо® съдържа глифозат, което налага следните ограничения:

– Да не се прилага при млади овощни градини и лозя – до трета вегетация

– Да се избягва контакт на продукта с младите филизи и листа

Имайки предвид дългото последействие на Chikara Duo, трябва да се изчака 12 месеца преди засяването/засаждането на друга култура върху парцел третирани с продукта.

Чикара Дуо®  може да се смесва с други одобрени хербициди.

За лесно изчисляване на точната доза Чикара Дуо® използвайте нашият „Флаз@ Калкулатор“