ФАКСЕР

Активно в-во : 450 г/л прохлораз
Формулация : емулсионен концентрат – ЕК
Регистрация : 100 мл/дка при пшеница, ръж, тритикале срещу септориоза и базично гниене
Карантинен срок : пшеница, ръж, тритикале – 35 дни
Опаковка : 5 л

ФАКСЕР е фунгицид с трансламинарно и локално системно действие с предпазен и лечебен ефект. Прохлораз е широкоспектърен фунгицид принадлежащ към групата на имидазолите, група близка до триазолите. За предотвратяване развитие на резистентност от страна на патогените е препоръчително смесването на ФАКСЕР с друго активно вещество с различен механизъм на действие.