ОНИКС

Активно в-во : 600 г/л пиридат
Формулация : емулсионен концентрат – ЕК
Категория на употреба : втора професионална
Опаковка : 5 л

Оникс е контактен хербицид за борба с широколистни плевели по време на вегетацията на царевицата. Активното вещество пиридат е единственият представител на химичната група фенил-пиридазин (група HRAC C3), одобрен за приложение в царевица. Инхибира фотосинтезата чрез D1 кинон свързващ протеин на фотосистема II, като транспортът на електрони е прекъснат необратимо. Благодарение на липофилните си характеристики Оникс се абсорбира бързо от листата на плевелите. Растежът на плевелите спира веднага и при оптимални условия видимият ефект е 3-4 дни след третирането под формата на некротични петна започващи от края на листната петура. Поради специфичният си механизъм на действие Оникс трябва да се прилага само в резервоарна смес с друг противошироколистен хербицид. До момента най-добре е проучен синергичния ефект на Оникс в комбинация с Темза 100 ЕК (100 г/л мезотрион). Добавянето на продукт с различен механизъм на действие, като Оникс, към програмите за контрол на плевелите в царевицата спомага да се избегне създаването на устойчиви видове.