МЕТРИК

Активно в-во : кломазон 60 г/л + метрибузин 233 г/л
Формулация : ЗК – смесена формулация от микрокапсулирана
суспензия (КС) и суспензионен концентрат (СК)
Регистрация : 150 мл/дка при картофи срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели, прилага се ССПП
Опаковка : 5 л

Метрик е комбинация от две „ключови“ активни вещества за борбата с широколистните плевели и някои едногодишни житни плевели при картофи. Новата и съвременна формулация на Метрик – ЗК (ZC) позволява постепенно повторно освобождаване на кломазон, осигурявайки по-дълго действие и по-малко чувствителност към сухи условия.