ТЕМЗА СК

Активно в-во : 100 г/л мезотрион
Формулация : суспензионен концентрат - СК
Регистрация : 75-150 мл/дка при царевица срещу широколистни и някои житни, прилага във фаза 2-9 лист на културата
Опаковка : 5 л

Темза СК притежава вегетационно и почвено действие (почвеното действие е най-силно изразено във високите дози на приложение), като остатъчното почвено действие предотвратява вторично заплевеляване с едногодишни плевели – бяла куча лобода, обикновен щир, черно куче грозде. Системното действие на Темза СК гарантира висока ефективност срещу проблемни широколистни плевели, същевременно е изцяло селективен и толерантен към културата. Идеален партньор е за други хербициди (Самсон Екстра 6 ОД), като се разширява кръга от контролирани плевели. Широките граници на регистрираната доза дават възможност за адаптиране на дозата към плевелния спектър.

 

Ефект на Темза 100 ЕК срещу балур при самостоятелно приложение

  

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top