МИЛБЕКНОК

Активно в-во : 9,3 г/л милбемектин
Формулация : емулсионен концентрат - ЕК
Регистрация : Ябълки – 80-200 мл/дка срещу червен овощен акар, Ягоди – 100-150 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар и чевен овощен акар, Портокали и мандарини – 300 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар, Декоративни видове – 25-35 мл/дка срещу обикновен паяжинообразуващ акар
Карантинен срок : Ябълки - 14 дни, Ягоди – 7-8 дни, Портокали и мандарини – 14 дни
Опаковка : 1 л

Милбекнок е с ново активно вещество за контрол на акарите в селскостопанските култури и има отлично действие срещу всички етапи на развитие на акарите : яйца, ларви, нимфи и възрастни . Продуктът се абсорбира лесно от младите листа, като остава активен в продължение на седмици. След третиране акарите спират да се хранят и остават парализирани до загиването им. По-ниски от леталните дози на Милбекнок имат инхибиращ ефект върху възпроизвеждането, така че продуктът продължава да осигурява контрол върху популацията на акарите в продължение на много седмици след третиране.
За повишаване на ефекта от Милбекнок препоръчваме използването на прилепител на Белхим.

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top