МЕТРИК

Активно в-во : кломазон 60 г/л + метрибузин 233 г/л
Формулация : ЗК – смесена формулация от микрокапсулирана
суспензия (КС) и суспензионен концентрат (СК)
Регистрация : 150 мл/дка при картофи срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели, прилага се ССПП
Опаковка : 5 л

Метрик е комбинация от две „ключови“ активни вещества за борбата с широколистните плевели и някои едногодишни житни плевели при картофи. Новата и съвременна формулация на Метрик – ЗК (ZC) позволява постепенно повторно освобождаване на кломазон, осигурявайки по-дълго действие и по-малко чувствителност към сухи условия.

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top