САМСОН ЕКСТРА 6 ОД

Активно в-во : 60 г/л никосулфурон
Формулация : маслена дисперсия - ОД
Регистрация : при царевица – 65-75 мл/дка
Опаковка : 1 л/ 5 л

 

Самсон Екстра 6 ОД е вегетационен хербицид за борба с житни и някои широколистни плевели в царевица. Благодарение на уникалната си ОД формулация работния разтвор се абсорбира много бързо от плевелите и  дъжд паднал два часа след пръскане не намалява хербицидния ефект. Изключителната селективност на Самсон Екстра 6 ОД е доказана при над 300 хибрида царевица и третиране във фаза 1-8 лист на културата.

 

При очаквано вторично заплевеляване дозата може да се раздели – при първо пръскане –с доза 50 мл/дка,а след 10-14 дни второ пръскане /до 8-ми лист на царевицата/ – в доза 25 мл/дка. Добавянето на противошироколистния хербицид е спрямо поникналите плевели.

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top