СИМБАЛ 45 ВГ

Активно в-во : 450 г/кг симоксанил

Формулация : вододиспергируеми гранули - ВГ

Регистрация : 25 гр/дка – мана по картофи

Карантинен срок : 1 ден

Опаковка : 1 кг

 

Симбал 45 ВГ е системен фунгицид, характеризиращ се с бързо проникване в листата и лечебен ефект – блокира покълването на спорите, образуването на хаустории и

растежа на патогенния мицел до два дни след заразяване. При тежки метеорологични условия е препоръчително комбинирането на Симбал 45 ВГ с контактен фунгицид /напр. Ранман Топ/, за да се удължи защитата на растенията.

 

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top