КУСАБИ 300 СК

Активно в-во : 300 г/л пириофенон
Формулация : суспензионен концентрат - СК 
Регистрация : 30 мл/дка – брашнеста  мана по лоза 
Карантинен срок : 28 дни
Опаковка : 1 л 

Кусаби е фунгицид за борба с брашнеста мана при лозя. Пириофенон е високоефективен фунгицид от най-ново поколение активно вещество – арил фенил кетони, като има и силно изразено действие чрез газова фаза. Има превантивно действие като предотвратява образуването на апресории и прорастването на гъбните хифи в растителните клетки. Притежава също и лечебно действие, като спира образуването на хифи, мицел и спори.

Комбинираният ефект от превантивното и лечебното действие на активното вещество осигурява дълготрайна защита на третираните култури. Кусаби има силна газова фаза, която поддържа оптимално покритие в лозовото растение и предпазва и грозда от нападение.

 

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top