ОНИКС

Активно в-во : 600 г/л пиридат
Формулация : емулсионен концентрат – ЕК 
Категория на употреба : втора професионална
Опаковка : 5 л


Регистрация


Механизъм на действие

Оникс е контактен хербицид за борба с широколистни плевели по време на вегетацията на царевицата. Активното вещество пиридат е единственият представител на химичната група фенил-пиридазин (група HRAC C3), одобрен за приложение в царевица. Инхибира фотосинтезата чрез D1 кинон свързващ протеин на фотосистема II, като транспортът на електрони е прекъснат необратимо. Благодарение на липофилните си характеристики Оникс се абсорбира бързо от листата на плевелите. Растежът на плевелите спира веднага и при оптимални условия видимият ефект е 3-4 дни след третирането под формата на некротични петна започващи от края на листната петура. Поради специфичният си механизъм на действие Оникс трябва да се прилага само в резервоарна смес с друг противошироколистен хербицид. До момента най-добре е проучен синергичния ефект на Оникс в комбинация с Темза 100 ЕК (100 г/л мезотрион). Добавянето на продукт с различен механизъм на действие, като Оникс, към програмите за контрол на плевелите в царевицата спомага да се избегне създаването на устойчиви видове.

 

Предимства

  • Увеличава ефекта на мезотрион/трикетоните/, приложени в резервоарна смес
  • Бърз контактен ефект (3-4 дни)
  • Широк широколистен плевелен спектър
  • Подобрен ефект срещу трудни за контрол плевели като едногодишен пролез, разстлана лобода, щир, черно куче грозде
  • Селективен към царевица за зърно, силаж, семепроизводство и сладка царевица
  • Уникален механизъм на действие за предотвратяване на устойчивостта на плевелите
  • Добър екотоксикологичен профил

 

Препоръки
Плевелите трябва да са в ранен стадий на развитие с максимум 2-3 двойки листа.
Благоприятни климатични условия: висока температура и влажност.
Третирането да се извършва при влажност на въздуха над 70% и при температура между 15 ° C и 25 ° C.
Не прилагайте, ако дневната температура надвиши 18 ° C, а нощните температури постоянно са под 2 ° С. По правило не е възможно да се изключат симптомите на преходна фитотоксичност.

 

Контролирани плевели
Оникс + Темза 100 ЕК
50-75 + 50-75 мл/дка

 

Оникс + Темза 100 ЕК + Самсон Екстра 6 ОД
75+75+75 мл/дка

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top