Симбал Флоу

Активно в-во : 225 г/л симоксанил

Формулациясуспензионен концентрат - СК

Категория на употребавтора професионална

Опаковка1л/ 5 л

 

Регистрация

Култура

Доза

Болест

Момент на пиложение

Карантинен срок

Картофи

50 мл/дка

мана

ВВСН 19-91, разтваряне на вторите листа на главното стъбло – начало на пожълтяване на листата

7 дни

Домати

50 мл/дка

мана

ВВСН 12-91, втори същински лист – пълна зрялост

3 дни

Лозя (винени и десертни)

50 мл/дка

мана

ВВСН 12-85, вторите листа са отворени – омекване на зърната

14 дни

Механизъм на действие

Симбал Флоу е симоксанил съдържащ фунгицид в усъвършенствана формулация. Добавените прилепители и пълнители в новата формулация спомагат за по-доброто разпределение на продукта върху листата, както и за по-бързото проникване на активното вещество. Симоксанил е локално системен фунгицид с лечебно и трансламинарно действие. Симбал Флоу подтиска окислителните процеси в клетката, ензимите участващи в процесите на карбоксилаза, фосфатния метаболизъм  и цитратния синтез.  Той прониква бързо в растителните тъкани и спира растежа на мицела, контролира развитието на мицела в най-ранните стадии на развитие на патогена и потиска спорулацията.

Симбал Флоу има отличен лечебен ефект, който се дължи на бързото проникване в листата.Симоксанил има предимството да спира мицелния растеж на гъбата в листата до два дни след инфекцията.

 

Момент на приложение

При картофи

При лозя

При домати

 

Предимства

  • нова усъвършенствана формулация
  • локално системен начин на действие
  • профилактично и лечебно действие
  • бързо прониква в растенията (1-4 часа)
  • устойчив на валеж
  • ниска доза – висока икономическа ефективност
  • гъвкав партньор с контактни продукти (поради своите характеристики подобрява техния ефект)

 

Препоръки

Максимален брой  приложения на продукта в програма за лечение състоящо се само от симоксанил - 2,  и до 6 приложения за вегетационен период в смес с контактен фунгицид, за да се намали рискът от резистентност.

При регистрираните култури Симбал Флоу може да бъде прилаган от 10 -15 см височина на растенията/ леторастите до края на вегетацията (по време на активен растеж, фаза BBCH19 - BBCH 91). Интервал на третиране е от 6 до 10 дни в зависимост от силата на инфекциозния фон.  При неблагоприятни климатични условия и висок риск от зараза, за постигане на по-добър лечебен ефект препоръчваме смесването на Симбал Флоу в доза 50 мл/дка с Ранман Топ в доза 50 мл/дка при домати и картофи, а при лозя с фунгициди съдържащи мед, манкоцеб или фолпет.

Комбинирането на Симбал Флоу с контактен фунгицид (например: Ранман Топ) е наложително през периодите на ускорен растеж напролет. Ефективната защита на младите бързорастящи листа в период на неблагоприятни климатични условия, налага третиране на всеки 7 дни до момента на нормализиране на климатичната обстановка. Препоръчваме редуване на комбинацията Симбал Флоу + Ранман Топ с Профилукс. Приложението на Симбал Флоу, гарантира лечебен ефект до 48 часа след заразяване с причинителя на маната, а добавеният контактен продукт стопира навлизането на нова инфекция в растението.

Количество работен разтвор 30-60 л дка.

 

Контролирани болести

Мана по картофи (Phytophthora infestans)

Симптоми по листа                                                                       Симптоми по стъблот

 

 

Мана по домати (Phytophthora infestans)

Симптоми по листа

 

Мана по лоза (Plasmopara viticola)

Симптоми по листа                                                                 Симптоми по зърната

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top