БЕЛУКА

Активно в-во : 680 г/л пеларгонова киселина
Формулация : емулсионен концентрат – ЕК
Регистрация : 0,9-1,6 л/дка при лозя за контрол на плевели и издънки, 1,2-1,6 л/дка при картофи – като десикант
Опаковка : 5 л

Белука е първият тотален контактен хербицид от биологичен произход. Активното вещество пеларгонова киселина се извлича от рапично масло само чрез физични методи (температура, налягане). Поради своя уникален механизъм на действие, плевелите третирани с Белука загиват за няколко часа (при спазване на препоръките за употреба). Белука е безвреден за околната среда, попаднал в почвата се разгражда до СО2 и Н2О.

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top