ПРОМАН

Активно в-во : 500 г/л метобромурон
Формулация : суспензионен концентрат - СК
Регистрация : картофи – 400 мл/дка
Карантинен срок :  -
Опаковка : 5 л

Проман е селективен, почвен, противошироколистен хербицид. Активното вещество метобромурон е от групата на уреите/ от същата група е и акт. в-во линурон/, като основно се поема от корените, придвижва се до листата, където инхибира фотосинтезата при фотосистема II. След поникване на плевелите по листата им се появяват хлоротични петна, които впоследствие некротизират.

Приложен след сеитба, преди поникване Проман осигурява дълго последействие и изключителна селективност към културата.

За максимален ефект е необходимо по време на третиране с Проман да има оптимална почвена влага.

 

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top