ЧИКАРА ДУО

Активно в-во : 6,7 г/кг флазасулфурон + 288 г/кг глифозат
Формулация : вододиспергируеми гранули - ВГ 
Регистрация : при винени и десертни лозя, маслини, цитрусови – 300 г/дка площ
Опаковка : 1 кг/3 кг

Дълготрайният ефект на Флазасулфурон 

допълва тоталния ефект на Глифозат

 

Чикара Дуо® е селективен системен почвен хербицид с допълнително листно действие за борба с житни и широколистни плевели в лозя и трайни насаждения.

Активното вещество Флазасулфурон е  сулфонилурея хербицид. Инхибитор на ензимите участващи в ацетолактазния синтез заемащи основна роля във формирането на аминокиселините. Абсорбира през листата и корените.  След третиране, флазасулфурон се разпределя в повърхностния слой почва - 5-8 см. Флазасулфурон не оказва влияние върху покълването на плевелите. След покълнване на семената корените и стъблата абсорбират флазасулфурон от повърхностния слой почва и растежа се стопира. Плевелите се развиват нормално до 2-3 листа. Пожълтяване или зачервяване на най-младите листа се появява преди появата на некроза и пълното загиване на плевела. Някои плевелни семена не покълнват. До един час след приложение растенията спират да нарастват. Видимият ефект е от една до четири седмици. Чувствителните плевели губят енергийна сила, растежа се блокира и изсъхват. Плевелите като цяло са по-малко чувствителни към флазасулфурон когато се прилага след поникване. Ето защо флазасулфурон е допълнен с листен продукт като глифозат. Препоръчителна норма вода  - 60-90 л/дка площ.

 

Чикара Дуо® съдържа глифозат, което налага следните ограничения:

    - Да не се прилага при млади овощни градини и лозя – до трета вегетация

    - Да се избягва контакт на продукта с младите филизи и листа

    

Имайки предвид дългото последействие на Chikara Duo, трябва да се изчака 12 месеца преди засяването/засаждането на друга култура върху парцел третирани с продукта.

Чикара Дуо®  може да се смесва с други одобрени хербициди.

 

За лесно изчисляване на точната доза Чикара Дуо® използвайте нашият „Флаз@ Калкулатор“

 

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top