МИЛДИКЪТ

Активно в-во : 25 г/л циазофамид

Формулация : суспензионен концентрат - СК

Регистрация : 350÷450 мл/дка – мана по лоза

Карантинен срок : 28 дни

Опаковка : 1 л / 5 л / 10 л

Милдикът е контактно-системен [SS1] фунгицид от последно поколение за борба с маната по лозята. Активната съставка циазофамид има контактно и силно спороцидно действие, която след изсъхване на работния разтвор върху листата е изключително устойчива на отмиване. Циазофамид инхибира метаболитната активност на гъбните клетки и стимулира естествените механизми  за защита в растителните тъкани.

 

Динатриевия фосфонат е в една химична група с познатото активно вещество – алуминиев фозетил, и е с пълно системно действие.  Навлиза много по-бързо в растението в сравнение с алуминиевия фозетил, движейки се акропетално и базипетално защитавайки новия прираст. Динатриевия фосфонат въздейства от една страна върху гъбата като фунгицид, а от друга, като стимулатор на естествено придобита устойчивост на лозата към патогена.

Двете активни съставки са ефикасни срещу гъбите от клас Оомицетес/Фитофтора, Плазмопара, Пероноспора, Псевдопероноспора/, причиняващи болести по зеленчукови, технически и декоративни култури.

Най-подходящ момент за приложение на Милдикът е преди, по време и след цъфтеж, когато има най-голям риск от развитие на патогена в растенията. Интервал между третиранията – 12-14 дни.

JOIN OUR MAILING LIST

We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking above, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

CONTACT DETAILS

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД
1612 София, ул.“Стара планина“ №5, ет.5
GSM: 0879 909 989
We on Maps

Designed by Pedro
Scroll to Top